นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ บริษัท แฉล้ม ออร์แกนิค จำกัด ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจาก บริษัท แฉล้ม ออร์แกนิค จำกัด เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
 3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท แฉล้ม ออร์แกนิค จำกัดเอง เช่น ทางบริษัท แฉล้ม ออร์แกนิค จำกัด ส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางบริษัท แฉล้ม ออร์แกนิค จำกัดยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดยบริษัท แฉล้ม ออร์แกนิค จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 4. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก บริษัท แฉล้ม ออร์แกนิค จำกัด ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
 5. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล support@chalaem.com และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อบริษัท แฉล้ม ออร์แกนิค จำกัด ได้รับคำร้องของท่าน บริษัท แฉล้ม ออร์แกนิค จำกัด จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 6. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้ :
  • 6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.chalaem.com
  • 6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
  • 6.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนบริษัท แฉล้ม ออร์แกนิค จำกัด ของลูกค้าเอง
  • 6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  • 6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข