สำนักงานใหญ่

บริษัท แฉล้ม ออร์แกนิค จำกัด

เลขที่ 113/1 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140

เปิดบริการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

มือถือ : 062-319 7899

โทรศัพท์ : 035 581909

อีเมล : support@chalaem.com