โพลีแซคคาไรด์ มีในสมุนไพร ตรีผลา ย่านาง

โพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide) คือคาร์โบไฮเดรท (Carbohydrate) ที่ประกอบโมเลกุลของ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) มากกว่า 10 โมเลกุลขึ้นไป

เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของมนุษย์และสัตว์

เข้าสู่ระบบ

หรือ

สมาชิกใหม่ ? ลงทะเบียน ที่นี่

เข้าสู่ระบบ

หรือ

สมาชิกใหม่ ? ลงทะเบียน ที่นี่

ลงทะเบียน

ส่ง SMS อีกครั้ง (00:120)
โดยการเปิดบัญชี Chalaem ท่านรับทราบและตกลงตาม เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือ

หากมีบัญชีผู้ใช้แล้ว คุณสามารถ เข้าสู่ระบบ

ระบุบัญชีที่ต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน

ส่ง SMS อีกครั้ง(00:120)